IDA-STUDIEN

En nasjonal blodtrykksstudie

Persontilpasset blodtrykksbehandling

Har du høyt blodtrykk?

Vil du være med i vårt forskningsprosjekt?

Du vil få tett oppfølging av lege. Vi tilbyr grundig medisinsk undersøkelse med

blant annet ultralydundersøkelse av hjertet og blodprøver.

Det er ingen egenandel.

Ring oss på tlf 22 11 93 38 innenfor kontortid!

I sommerferien er vi ikke tilgjengelige på telefon. For å delta i studien, må du gå til fastlegen din og be fastlegen sende henvisning til oss.

 

INFORMASJON OM DELTAKELSE

 

Studien gjennomføres fire steder:

Oslo, ved Oslo universitetssykehus, Ullevål

 Stipendiatene Ola Undrum Bergland, Sondre Heimark, Stine Rognstad og Lene Vernås Halvorsen

Tlf: 22 11 93 38 eller send henvisning til nyremedisinsk poliklinikk, Ullevål sykehus og begynn henvisningen med «IDA-studien»

Trondheim, ved St. Olavs Hospital

Stipendiat Eirik Olsen

Tlf: 72 82 45 53 eller send henvisning til hjertepoliklinikken, St. Olavs Hospital. Merk henvisningen med «IDA-studien» og dr. Rune Mo.

 

 

 

Tromsø, ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN)

Stipendiat Karl Marius Brobak

Tlf: 77 79 88 78 eller send henvisning til nyreavdelingen, UNN. Merk henvisningen med «IDA-studien».

Bergen, ved Haukeland universitetssjukehus.

Stipendiat Arleen Aune

Tlf: 97 42 46 30/ 55 97 22 05 (mandag t.o.m torsdag)

Eller send henvisning til hjerteavdelingen, Haukeland Sykehus. Merk henvisningen med "IDA-studien/Gerdts". 

Kontaktinformasjon

Uansett hvor du bor i landet, ring oss på tlf. 22 11 93 38 innenfor kontortid (8:00:-15:00). Da vil vi gi deg mer informasjon om studien.

tlf: 22 11 93 38

Alle foto: Ine Eriksen, UiO